วาฬบรูด้า สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พฤติกรรม

จากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของวาฬบรูด้า พบว่ามีลักษณะเฉพาะในหลายๆ ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- การหายใจ

- การดำน้ำ

- ความเร็วการว่ายน้ำ

- การกระโดด

- เสียง

- การมองเห็นสี

- การนอน

- การผสมพันธุ์

- การออกลูกและการเลี้ยงดู

- การกินอาหาร

ที่มา : หนังสือวาฬบรูด้าในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สวพ., 2555

แม่-ลูก ปลาวาฬบรูด้า

แม่-ลูก วาฬบรูด้า

Photo by : Phaothep Cherdsukjai