แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกาะโครำ สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะโครำ สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะทราย เกาะสะเดา เกาะขี้นก

เกาะทราย เกาะสะเดา เกาะขี้นก

เกาะจาน-เกาะท้ายรีย์

เกาะจาน-เกาะท้ายรีย์

เกาะหลัก เกาะไฟหลำ เกาะร่ม สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะหลัก เกาะไฟหลำ เกาะร่ม สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะอีแอ่น เกาะเหลื่อม

เกาะอีแอ่น เกาะเหลื่อม

เกาะพิง เกาะพัง

เกาะพิง เกาะพัง

เกาะรำร่า หินกรูด สำรวจเมื่อ ปี 2560

เกาะรำร่า หินกรูด สำรวจเมื่อ ปี 2560

เกาะหัวพิน

เกาะหัวพิน

เขาแม่่รำพึง

เขาแม่่รำพึง

เกาะทะลุ สำรวจเมื่อ ปี 2559

เกาะทะลุ สำรวจเมื่อ ปี 2559

เกาะทะลุ

เกาะทะลุ

เกาะสิงห์ เกาะสังข์

เกาะสิงห์ เกาะสังข์

ข้อมูล : คุณอรอนงค์ เพ็งจำรัส
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560