แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดนราธิวาส

 

กองหินการังเล้า กองหินบราแว สำรวจเมื่อ ปี 2559

กองหินการังเล้า กองหินบราแว สำรวจเมื่อ ปี 2559

 

ข้อมูล : คุณสันติ นิลวัฒน์
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560