แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดชุมพร

เขาถ้ำธง-เกาะเวียง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เขาถ้ำธง-เกาะเวียง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะซิกง-เกาะรัง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เกาะซิกง-เกาะรัง สำรวจเมื่อ ปี 2554

เเกาะร้านไก่-เกาะร้านเป็ด สำรวจเมื่อ ปี 2554

เเกาะร้านไก่-เกาะร้านเป็ด สำรวจเมื่อ ปี 2554

เทเบิลรอด-เกาะไข่ สำรวจเมื่อ ปี 2554

เทเบิลรอด-เกาะไข่ สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 1 (บ้านยายไฮ๋ 1) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 1 (บ้านยายไฮ๋ 1) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 2 (บ้านยายไฮ๋ 2) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 2 (บ้านยายไฮ๋ 2) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 3 (บ้านหินกบ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 3 (บ้านหินกบ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 4 (บ้านบ่อเมา) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 4 (บ้านบ่อเมา) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 5 (แหลมแท่น 1) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 5 (แหลมแท่น 1) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 6 (แหลมแท่น 2) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 6 (แหลมแท่น 2) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 7 (บ้านบางน้ำจืด) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 7 (บ้านบางน้ำจืด) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 8 (บ้านแหลมยาง) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 8 (บ้านแหลมยาง) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 9 (บ้านห้วยตาอ่อน) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 9 (บ้านห้วยตาอ่อน) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 10 (บ้านหนองปลาไหล) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 10 (บ้านหนองปลาไหล) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 11 (แหลมโพธิ์แบะ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งปะทิว 11 (แหลมโพธิ์แบะ) สำรวจเมื่อ ปี 2554

>แนวชายฝั่งปะทิว 12 (แหลมโพธิ์แบะ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

แนวชายฝั่งปะทิว 12 (แหลมโพธิ์แบะ) สำรวจเมื่อ ปี 2555

แนวชายฝั่งอ.เมืองชุมพร (แหลมคอกวาง 1) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งอ.เมืองชุมพร (แหลมคอกวาง 1) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งอ.เมืองชุมพร (แหลมคอกวาง 2) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แนวชายฝั่งอ.เมืองชุมพร (แหลมคอกวาง 2) สำรวจเมื่อ ปี 2554

แเกาะมะพร้าว สำรวจเมื่อ ปี 2555

แเกาะมะพร้าว สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะพิทักษ์ สำรวจเมื่อ ปี 2555

เกาะพิทักษ์ สำรวจเมื่อ ปี 2555

ข้อมูล : คุณอรอนงค์ เพ็งจำรัส
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560