แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดจันทบุรี

หาดเจ้าหลาวและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อปี 2556

หาดเจ้าหลาวและพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะสะบ้า สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะสะบ้า สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะนมสาว สำรวจเมื่อปี 2556

เกาะนมสาว สำรวจเมื่อปี 2556

ข้อมูล : คุณรณวัน บุญประกอบ
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560