ขนาด
ปลาฉลามวาฬ
 • 28 ตุลาคม 2556
 • 131
ปลาฉลามวาฬ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ภาวะคุกคามต่อปลาฉลามวาฬ

          ปลาฉลามวาฬที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีขนาดความยาวประมาณ 3 - 6 เมตร ซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น (Juvenile) มีนิสัยไม่ดุร้าย มักพบเห็นพฤติกรรมว่ายวนรอบเรือ และขึ้นมากินอาหารบริเวณผิวน้ำ อย่างไรก็ตาม ปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่มีแหล่งอาศัยหากินตั้งแต่บริเวณน้ำตื้นถึงน้ำลึก จึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่าง ๆ จากกิจกรรมมนุษย์ ได้แก่ การทำประมง การติดเครื่องมือประมง/เศษเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ ขยะทะเล และการท่องเที่ยวอย่างไม่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่เป็นการรบกวน ทำให้บาดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิต

พบซากฉลามวาฬเกยตื้นลอยกลางทะเลบริเวณหน้าเกาะเขาใหญ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566

คุณอุกิจธน ฉัตรสว่างวงศ์ : ภาพถ่ายปลาฉลามวาฬ (28 กุมภาพันธ์ 2566)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน
  พะยูน