ขนาด
ปลาฉลามวาฬ
อาหารของปลาฉลามวาฬ

          ปลาฉลามวาฬอ้าปากกว้างกรองกินผ่านซี่กรองของเหงือก อาหารของปลาฉลามวาฬ ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ปลาผิวน้ำขนาดเล็ก กุ้งขนาดเล็ก และ ตัวอ่อนของสัตว์น้ำ

คุณอุกิจธน ฉัตรสว่างวงศ์ : ภาพถ่ายปลาฉลามวาฬ (28 กุมภาพันธ์ 2566)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566