ขนาด
ปลาฉลามวาฬ
 • 28 ตุลาคม 2556
 • 192
ปลาฉลามวาฬ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ลักษณะทั่วไป

          หัวแบนและกว้าง ปากกว้างและอยู่ปลายสุดของจะงอยปาก ฟันมีขนาดเล็กมาก รูปร่างเหมือนกันซึ่งมีปลายแหลมงุ้มคล้ายตะขอ มีสันนูนตามแนวนอนข้างลำตัวหลายแถว ครีบอันแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่หน้าจุดเริ่มต้นครีบท้อง คอดหางแบนลงมีสันแข็งทางด้านข้าง มีร่องที่ด้านบนคอดหาง ครีบหางเป็นรูปตัววีหรือพระจันทร์เสี้ยว ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ และด้านท้องสีขาว มีจุดสีขาวกระจายเป็นแนวเส้นพาดขวางทั่วตัว ซึ่งมีขนาดและระยะห่างระหว่างจุดไม่ซ้ำกันแต่ละตัว จึงทำให้สามารถนำมาจำแนกอัตลักษณ์ได้

ลายจุดข้างลำตัวของปลาฉลามวาฬซึ่งมีอัตลักษณ์ที่สามารถใช้ในการระบุตัวตน (individual identification) ได้ (ที่มา: http://whaleshark.org/photographing.jsp)

คุณอุกิจธน ฉัตรสว่างวงศ์ : ภาพถ่ายปลาฉลามวาฬ (28 กุมภาพันธ์ 2566)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้