ขนาด
วาฬ/โลมา
ข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและวาฬ

ข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและวาฬ (Guidelines for whale watching)
          โปรดให้ความระมัดระวังอย่างมากในการเข้าใกล้บริเวณที่คาดว่าจะมีโลมาและวาฬอยู่ และปฏิบัติตามข้อแนะนำการชมโลมาและปลาวาฬ

1. ความเร็วเรือ : ลดความเร็วเรือให้ต่ำกว่า 7 น็อต (Knot) ในรัศมี 400 เมตรจากโลมาและวาฬ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วของเรือแบบกระทันหัน ชลอความเร็วเครื่องยนต์เมื่ออยู่ใกล้ๆ โลมาและวาฬ และใช้ความเร็วเรือไม่เกิน 4 น็อตในรัศมี 100-300 เมตรจากวาฬ และในรัศมี 50-150 เมตรจากโลมา

2. จำนวนเรือ : ไม่ควรเกิน 3 ลำ ที่เข้าใกล้วาฬในรัศมีระหว่าง 100-300 เมตร หรือเข้าใกล้โลมาในรัศมี 50-150 เมตร

3. ทิศทาง : การเข้าใกล้โลมาและวาฬให้เข้าทางด้านข้างเท่านั้น ไม่เข้าทางด้านหัวหรือหาง

4. ระยะห่างในการชม
          4.1 กรณีวาฬมีลูก ควรให้เรืออยู่ห่างในรัศมี 300 เมตรจากวาฬ ควรนำเรือเข้าดูจากทางด้านข้างของวาฬ
          4.2 กรณีวาฬขนาดใหญ่ เข้าใกล้ได้ไม่เกิน 100 เมตร ควรนำเรือดูจากทางด้านข้างของวาฬ หากปลาวาฬว่ายเข้าใกล้เรือ ควรดับเครื่องยนต์ หรือไม่เปลี่ยนทิศทางและความเร็วเรืออย่างกระทันหัน เพราะอาจจะเป็นอันตรายกับวาฬ หากต้องการเคลื่อนเรือต้องให้วาฬห่างจากเรืออย่างน้อย 100 เมตร หากเป็นโลมาให้มีระยะห่างในรัศมี 150 เมตร และเข้าใกล้ได้ไม่เกิน 50 เมตร

          4.3 หากวาฬว่ายน้ำอย่างรวดเร็วออกจากตำแหน่งที่สังเกต ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์เพื่อติดตามในทันที เพราะจะทำให้วาฬตื่นตกใจ
          4.4 การดูวาฬจากเครื่องบิน (Aerial observation) ควรอยู่ในระยะความสูงระหว่าง 300-500 เมตรจากผิวน้ำ หากเป็นเฮลิคอปเตอร์ควรบินอยู่สูงที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 500 เมตร และห่างจากวาฬ 500 เมตร หากเป็นเครื่องบินควรบินสูงประมาณ 300 เมตร และอยู่ห่างจากวาฬ 300 เมตร (เพราะเฮลิคอปเตอร์ มีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมากและลมจากใบพัดด้านบนจะทำให้น้ำกระจายหากบินในระดับต่ำ)
          4.5 การพายเรือแคนู (Sea kayak) ควรอยู่ห่างวาฬในรัศมี 30 เมตร

5. เสียงรบกวน : เนื่องจากวาฬสื่อสารกันด้วยคลื่นเสียงในการหาอาหารและเดินทาง ดังนั้นเสียงรบกวนต่างๆ ทั้งจากเหนือน้ำและใต้น้ำจะส่งผลรบกวนวาฬ จึงไม่ควรกระทำการใดๆ ให้เกิดเสียงดังมาก เช่น การเร่งเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และการส่งเสียงดังของนักท่องเที่ยว

6. ไม่ให้อาหาร : ไม่ควรให้อาหารแก่โลมาหรือวาฬในธรรมชาติ

7. ไม่ควรว่ายน้ำ หรือดำน้ำเล่นกับโลมาหรือวาฬ : การว่ายน้ำด้วยหน้ากากและท่อหายใจ หรือดำน้ำเล่นกับโลมาหรือวาฬ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ อาจทำให้บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งการติดเชื้อโรคที่ติดต่อจากคนสู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน