ขนาด
พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้น้ำ
  • 12 กรกฎาคม 2556
  • 12905

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

          ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลมีอยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และตรัง

ตัวอย่างพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลในประเทศไทย
ตัวอย่างพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลในประเทศไทย

ที่มา : www.oknation.net , www.siamscubadiving.com

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ