พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้น้ำ

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลมีอยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และตรัง

ตัวอย่างพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลในประเทศไทย

ตัวอย่างพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลในประเทศไทย

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/580/1580/images/tourloongjam/boat-srichang-b10.jpg http://www.siamscubadiving.com/board/upload1/106450486057.jpg