ขนาด
ที่รักษาพืชพันธุ์
พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

          ที่รักษาพืชพันธุ์กำหนดโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทั้งสิ้น 223 แห่ง ครอบคลุมจังหวัดชายทะเลทั้งหมด

ตารางที่รักษาพืชพันธุ์ในจังหวัดชายทะเล

จังหวัด จำนวน (แห่ง) จังหวัด จำนวน (แห่ง)
ตราด 1 ระนอง 1
จันทบุรี 7 สุราษฎร์ธานี 8
ระยอง 10 นครศรีธรรมราช 5
ชลบุรี 5 พัทลุง 5
ฉะเชิงเทรา 38 สงขลา 4
สมุทรปราการ 7 ปัตตานี 1
สมุทรสาคร 24 นราธิวาส 6
สมุทรสงคราม 3 พังงา 6
เพชรบุรี 56 ภูเก็ต 4
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ตรัง 8
ชุมพร 20 สตูล 2