ขนาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
 • 12 กรกฎาคม 2556
 • 12,880

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

          เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งสิ้น 5 แห่ง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,031 ตารางกิโลเมตรและมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในตำบลที่อยู่ชายฝั่งทะเลซึ่งแบ่งตามขอบเขตการปกครองอีก 9 แห่ง โดยใน 9 แห่งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่งด้วยกันคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาม่วงกลวง จังหวัดระนองและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัด ขนาดพื้นที่(ตร.กม.) วันที่ประกาศ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พัทลุง สงขลาและนครศรีธรรมราช 457 18 ก.พ. 2518
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช 56.73 15 ธ.ค. 2526
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล กระบี่ 49.01 26 ก.ย. 2537
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี 18.19 21 ก.ค. 2542
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ตรัง 450 27 มี.ค. 2552
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในตำบลที่อยู่ชายฝั่งทะเล
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ชลบุรี 18.56 8 มิ.ย. 2519
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี 4.65 26 ก.ค. 2520
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ภูเก็ต 22.28 8 ก.ค. 2523
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่ ปัตตานี 0.25 15 ธ.ค. 2526
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน ชลบุรี 3.68 12 มี.ค. 2528
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม สงขลา 235 21 พ.ค. 2528
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง สงขลา 109.20 6 ต.ค. 2530
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง สงขลา 109.20 6 ต.ค. 2530
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาม่วงกลวง ระนอง 131.04 เตรียมประกาศ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ นครศรีธรรมราช 103.20 เตรียมประกาศ

ตัวอย่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

ตัวอย่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

ที่มา : www.fisheries.go.th , beetravel06.blogspot.com , media-cdn.tripadvisor.com

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว