ขนาด
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 14,250

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

​          ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ประกาศแล้วตามกฎหมายทั้งหมด 22 แห่ง มีพื้นที่รวม 6,256 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น
​          1. อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด 6 แห่ง รวมพื้นที่ 1,379 ตารางกิโลเมตร
​          2. อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งทะเลอันดามันมีทั้งหมด 16 แห่ง รวมพื้นที่ 4,877 ตารางกิโลเมตร

​          ขณะนี้มีพื้นที่ 4 แห่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย แบ่งเป็น
​          1. อุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด 3 แห่ง รวมพื้นที่ 419 ตารางกิโลเมตรได้แก่ฅ
​             1.1 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
​             1.2 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
​             1.3 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส
​          2. อุทยานแห่งชาติฝั่งทะเลอันดามัน 1 แห่ง มีพื้นที่ 229 ตารางกิโลเมตรได้แก่
​             2.1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา

ตารางอุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทย

พื้นที่ จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) วันที่ประกาศ
อ่าวไทย 1,379  
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 164 28 มิ.ย. 2509
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี 103 12 พ.ย. 2523
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ระยอง 131 1 ต.ค. 2524
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตราด 624 31 ธ.ค. 2525
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์ 36 30 ธ.ค. 2535
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ชุมพร 321 24 ก.พ. 2542
ทะเลอันดามัน 4,877  
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล 1,431 19 เม.ย. 2517
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล 201 27 ต.ค. 2523
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา 421 29 เม.ย. 2524
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา 164 9 ก.ค. 2524
อุทยานแห่งชาติเขาสิรินาถ ภูเก็ต 91 13 ก.ค. 2524
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง 246 14 ต.ค. 2524
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง 298 19 ส.ค. 2526
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กระบี่ 401 6 ต.ค. 2526
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สตูล 507 31 ธ.ค. 2527
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กระบี่ 99 1 มี.ค. 2528
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พังงา 72 14 เม.ย. 2529
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา กระบี่ 135 15 ส.ค. 2533
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ พังงา 133 30 ส.ค. 2534
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พังงา 139 25 ก.ย. 2541
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ระนอง 160 21 เม.ย. 2542
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ระนอง 379 23 ธ.ค. 2552

รูปอุทยานแห่งชาติทางทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว