ขนาด
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 1,929

นิยามและการประกาศ

          อุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทที่ 2 (IUCN Category II: National Park) ตามระบบการจำแนกประเภทของ IUCN (1994) อุทยานในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีพระราชบัญญัติฯ การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ (อนุวัฒน์, 2551)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน