หญ้าทะเล

ข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา

"หญ้าทะเล" เป็นพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดั้งเดิมของพืชมีกำเนินมาจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียกว่าไดอะตอมที่อาศัยอยู่ในทะเลต่อมาวิวัฒนาการเป็นพืชบกซึ่งมีพัฒนาถึงขั้นสูงสุดเป็นพืชมีดอก (Waycoottetal.,2004) แต่หญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชมีดอกกลุ่มเดียวเท่านั้นที่พัฒนากลับลงไปสู่ทะเล (Monocotyledons,sub-classAlismatidae)

หญ้าทะเลแพร่กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทะเลทั่วโลกในเขตร้อนและเขตหญ้าทะเลเขตอบอุ่นหญ้าทะเลสามารถสืบพันธุ์ได้ 2 วิธีคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศโดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้นหญ้าทะเลจะแตกกิ่งก้านหรือยอดใหม่จากเหง้าหรือไรโซม (rhizome) ส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหญ้าทะเลจะผลิตดอกและมีการถ่ายละอองเกสรโดยใช้น้ำและคลื่นลมเป็นตัวพัดพาจากนั้นเมื่อมีการปฏิสนธิดอกตัวเมียจะพัฒนาเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ดที่ใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้

หญ้าทะเลมีลักษณะโครงสร้างภายนอกคล้ายคลึงกับหญ้าที่เจริญอยู่บนบกซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.ราก (root) เป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุจากในดินทั้งยังช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้หญ้าทะเลมีความมั่นคง

2.เหง้า (rhizome) เป็นส่วนของลำต้นที่เจริญคืบคลานไปใต้พื้นผิวดิน

3.ใบ (leafblade) เป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารมีรูปร่างแตกต่างกันตามแต่ชนิดของหญ้าทะเลมีทั้งชนิดที่ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนและชนิดที่เป็นท่อกลมใบของหญ้าทะเลถูกนำมาใช้เป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของหญ้าทะเล

โครงสร้างของหญ้าทะเล

โครงสร้างของหญ้าทะเล ที่มา : http://marineodyssey.co.uk/resources/Seagrass+diagram.jpg

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 11 เมษายน 2560