ขนาด
งูทะเล
มารู้จักงูทะเล

          งูทะเล พบได้ทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เชื่อว่าเป็นงูบกที่มีพัฒนาการลงมาสู่น้ำโดยปกติ งูทะเลจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งน้ำตื้นที่อบอุ่น กินปลาเป็นอาหารหลัก มีรูปร่างคล้ายงูบก งูทะเลมักอาศัยอยู่ในทะเลตลอดเวลา บางชนิดสามารถขึ้นมาบนบกได้ ทั่วโลกพบงูทะเลประมาณ 69 ชนิด งูทะเลมีตาเล็ก ปากเล็ก ลักษณะเฉพาะของงูทะเลคือมีหางเป็นใบพาย ลำตัวลื่นไหลเหมือนปลาไหล แต่งูทะเลไม่เหมือนปลาที่มีเหงือกที่ใช้หายใจใต้น้ำได้ งูทะเลมีปอดเอาไว้หายใจเหมือนงูที่อาศัยบนบก ทำให้ต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำแต่พัฒนาให้ปอดด้านขวายาวมาก บางชนิดอาจพบยาวถึงรูก้น ส่วนปอดด้านซ้ายมีการลดขนาดลง มีวิวัฒนาการให้มีเนื้อเยื่อปิดรูจมูกที่ช่วยป้องกันน้ำเข้าในระหว่างดำน้ำ งูทะเลส่วนใหญ่มีเกล็ดใต้ท้องขนาดเล็กเพื่อประสิทธิภาพในการว่ายน้ำ ยกเว้นงูสมิงทะเลที่มีเกล็ดใต้ท้องขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เลื้อยบนบกได้บ้าง งูทะเลทั่วไปมีขนาดยาวไม่เกิน 1-1.5 เมตร แต่ก็มีงูแสมรังเหลือง (Hydrophis spiralis) ที่ยาวได้ถึง 3 เมตร

          งูทะเลมีเขี้ยวขนาดเล็กอยู่สองข้างของขากรรไกรบน ส่วนใหญ่มีพิษที่ร้ายแรง เป็นพิษที่ทำลายระบบประสาท ใช้เวลาออกฤทธิ์ช้าตั้งแต่ 20 นาทีจนถึงหลายชั่วโมง ร่องรอยการถูกกัดจะมีขนาดเล็กมาก และอาการไม่รุนแรงมาก ดังนั้นผู้ที่ถูกงูทะเลกัดมักจะเข้าใจผิดว่าถูกปูหรือถูกก้อนหินบาดมากกว่า ทำให้รักษาไม่ทันจึงทำให้เสียชีวิตได้ จึงถูกจัดเป็นงูที่อันตรายมาก

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566