ขนาด
งูทะเล
 • 15 ธันวาคม 2566
 • 1,629

มารู้จักงูทะเล

          งูทะเล พบได้ทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เชื่อว่าเป็นงูบกที่มีพัฒนาการลงมาสู่น้ำโดยปกติ งูทะเลจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งน้ำตื้นที่อบอุ่น กินปลาเป็นอาหารหลัก มีรูปร่างคล้ายงูบก งูทะเลมักอาศัยอยู่ในทะเลตลอดเวลา บางชนิดสามารถขึ้นมาบนบกได้ ทั่วโลกพบงูทะเลประมาณ 69 ชนิด งูทะเลมีตาเล็ก ปากเล็ก ลักษณะเฉพาะของงูทะเลคือมีหางเป็นใบพาย ลำตัวลื่นไหลเหมือนปลาไหล แต่งูทะเลไม่เหมือนปลาที่มีเหงือกที่ใช้หายใจใต้น้ำได้ งูทะเลมีปอดเอาไว้หายใจเหมือนงูที่อาศัยบนบก ทำให้ต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำแต่พัฒนาให้ปอดด้านขวายาวมาก บางชนิดอาจพบยาวถึงรูก้น ส่วนปอดด้านซ้ายมีการลดขนาดลง มีวิวัฒนาการให้มีเนื้อเยื่อปิดรูจมูกที่ช่วยป้องกันน้ำเข้าในระหว่างดำน้ำ งูทะเลส่วนใหญ่มีเกล็ดใต้ท้องขนาดเล็กเพื่อประสิทธิภาพในการว่ายน้ำ ยกเว้นงูสมิงทะเลที่มีเกล็ดใต้ท้องขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เลื้อยบนบกได้บ้าง งูทะเลทั่วไปมีขนาดยาวไม่เกิน 1-1.5 เมตร แต่ก็มีงูแสมรังเหลือง (Hydrophis spiralis) ที่ยาวได้ถึง 3 เมตร

          งูทะเลมีเขี้ยวขนาดเล็กอยู่สองข้างของขากรรไกรบน ส่วนใหญ่มีพิษที่ร้ายแรง เป็นพิษที่ทำลายระบบประสาท ใช้เวลาออกฤทธิ์ช้าตั้งแต่ 20 นาทีจนถึงหลายชั่วโมง ร่องรอยการถูกกัดจะมีขนาดเล็กมาก และอาการไม่รุนแรงมาก ดังนั้นผู้ที่ถูกงูทะเลกัดมักจะเข้าใจผิดว่าถูกปูหรือถูกก้อนหินบาดมากกว่า ทำให้รักษาไม่ทันจึงทำให้เสียชีวิตได้ จึงถูกจัดเป็นงูที่อันตรายมาก

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด