ขนาด
คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
กลไกการเกิด Rip Currents

          RIP Currents หรือคลื่นย้อนกลับ หรือคลื่นดูด เกิดขึ้นจากกระแสน้ำที่เคลื่อนตัวจากเขตน้ำลึกเข้าสู่เขตน้ำตื้น และปะทะกับสิ่งกีดขวางในขณะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณชายฝั่ง จึงเกิดการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำจากสองข้างแล้วไหลมาบรรจบกันตรงกลาง รวมแรงทั้งสองด้านเกิดเป็นกระแสน้ำที่ดันตัวออกจากชายฝั่ง มีลักษณะเป็นคลื่นพุ่งออกจากชายฝั่งในลักษณะคล้ายดอกเห็ด เป็นกระแสน้ำที่พัดออกจากฝั่งด้วยกำลังที่ค่อนข้างแรงและเร็ว ตัวอย่างจากการสำรวจโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการวิจัยการศึกษาพลวัตของ RIP Currents บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประเทศไทย พบกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งตะวันตกของ จ.ภูเก็ต


หาดกะรน

หาดป่าตอง

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565