ขนาด
คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
วิธีเอาตัวรอดจากคลื่นย้อนกลับ

1. ข้อปฏิบัติเมื่อติดอยู่ในคลื่นย้อนกลับ เนื่องจากคลื่นย้อนกลับ จะก่อตัวในบริเวณใกล้ชายหาด และชะลอลงเมื่อออกห่างจากฝั่ง ดังนั้น ผู้ที่ติดอยู่ในกระแสน้ำดังกล่าว อาจปฏิบัติดังนี้
          - ควบคุมสติเมื่อติดอยู่ในคลื่นย้อนกลับ
          - ออมแรง และพยายามลอยตัวเพื่อให้สามารถหายใจได้เมื่ออยู่ในพื้นที่กระแสน้ำเชี่ยวได้
          - เมื่อถูกกระแสน้ำพัดออกห่างจากฝั่ง และกระแสน้ำเริ่มอ่อนกำลังลง ให้ว่ายน้ำขนานชายฝั่งจนกว่าพ้นจากแนวคลื่นย้อนกลับ
          - เมื่อพ้นจากแนวคลื่นย้อนกลับแล้ว คลื่นจะพัดเข้าหาฝั่ง จึงค่อยๆ ว่ายน้ำกลับเข้าหาฝั่ง

2. ข้อห้ามเมื่อติดอยู่ในคลื่นย้อนกลับ​ อย่าพยายามว่ายทวนคลื่นย้อนกลับกลับเข้าหาฝั่งโดยตรง เพราะจะทำให้หมดแรงและจมน้ำเสียชีวิต