ขนาด
คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
พื้นที่และช่วงเวลาที่พบ

ตำแหน่ง จุดเกิดเหตุคลื่นลมแรงและ Rip Currents

          จากรายงานสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่พบการจมน้ำและเสียชีวิตจากคลื่นลมรุนแรงและคลื่นย้อนกลับ (Rip Currents) ในจังหวัดชายฝั่งทะเล ดังนี้

ที่ ชื่อหาด จังหวัด ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ สาเหตุหลัก มีธง/ป้ายเตือน ไลฟ์การ์ด
1 หาดทรายขาว/เกาะช้าง ตราด พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
2 หาดคลองพร้าว/เกาะช้าง ตราด พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
3 หาดไก่แบ้/เกาะช้าง ตราด พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
4 หาดใบลาน/เกาะช้าง ตราด พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
5 หาดบานชื่น ตราด มิ.ย.
พ.ย. - ธ.ค.
คลื่นลมรุนแรง x x
6 หาดเจ้าหลาว จันทบุรี ก.ย. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x  
7 หาดอ่าวกระทิง จันทบุรี มิ.ย. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
8 หาดแม่รำพึง ระยอง พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
9 หาดแม่พิมพ์ ระยอง ก.ย. คลื่นลมรุนแรง x x
10 หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี ก.ย. - ธ.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
11 หาดปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. - ม.ค. คลื่นลมรุนแรง x  
12 หาดทุ่งซาง ชุมพร ต.ค. Rip Currents x  
13 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร ต.ค. Rip Currents x x
14 หาดเฉวง/เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ม.ค. - เม.ย
ต.ค. - พ.ย.
Rip Currents x x
15 หาดคอเขา/ขนอม นครศรีธรรมราช มี.ค. - เม.ย
ธ.ค.
Rip Currents x  
16 หาดหน้าด่าน/ขนอม นครศรีธรรมราช มี.ค. - เม.ย
ธ.ค.
Rip Currents x  
17 หาดในเปร็ด/ขนอม นครศรีธรรมราช มี.ค. - เม.ย
ธ.ค.
Rip Currents x  
18 หาดชลาทัศน์ สงขลา เม.ย , ธ.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
19 หาดสมิหลา สงขลา เม.ย คลื่นลมรุนแรง x x
20 หาดนราทัศน์ นราธิวาส ม.ค. คลื่นลมรุนแรง x  
21 หาดคึกคัก พังงา ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
22 หาดเขาหลัก พังงา ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
23 หาดบางทอง/เขาหลัก พังงา ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
24 หาดท้ายเหมือง พังงา ก.พ. คลื่นลมรุนแรง x  
25 หาดไม้ขาว ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
26 หาดในทอน ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
27 หาดบางเทา ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
28 หาดสุรินทร์ ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
29 หาดกมลา ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
30 หาดป่าตอง ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
31 หาดฟรีดอม ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x x
32 หาดกะรน ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
33 หาดกะตะ ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
34 หาดกะตะน้อย ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
35 หาดในหาน ภูเก็ต พ.ค. - ต.ค. Rip Currents x x
36 หาดฉางหลาง/เจ้าไหม ตรัง ก.ย. - ต.ค. คลื่นลมรุนแรง x  

พื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นย้อนกลับ (Rip Currents)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565