ขนาด
คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
ทำความรู้จัก

          RIP Currents หรือที่เรียกว่าคลื่นย้อนกลับ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้บริเวณชายฝั่งทะเล ลักษณะเป็นกระแสน้ำเชี่ยวที่เกิดขึ้นชั่วคราวและมีทิศทางไหลออกจากฝั่ง โดยเกิดจากการไหลมาบรรจบกันในแนวขนานฝั่งของมวลน้ำสุทธิจากสองทิศทางที่มาสะสมในบริเวณชายหาดจากกระทำของคลื่นที่เคลื่อนที่เข้ามากระทบฝั่ง โดยคลื่นย้อนกลับอาจมีความเร็วได้มากกว่า 0.5 เมตรต่อวินาที ในบริเวณใกล้ฝั่ง และชะลอลงเมื่อออกห่างจากฝั่ง และมีความกว้างตามแนวชายหาดได้ตั้งแต่ 10 เมตร ถึงมากกว่า 50 เมตร ทั้งนี้ เนื่องจากมีทิศทางไหลออกจากฝั่ง ทำให้สามารถพัดพาคนที่กำลังเล่นน้ำในบริเวณที่เกิดกระแสน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

          กระบวนการเกิดคลื่นย้อนกลับ (1) เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้ากระทบฝั่ง (2) และชักนำให้เกิดการไหลของมวลน้ำในทิศทางขนานฝั่ง (3) – (4) เมื่อมวลน้ำดังกล่าวไหลมาบรรจบกัน หรือสะสมในบริเวณหนึ่งจะก่อให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลออกจากฝั่งในช่วงเวลาสั้น ๆ (ที่มา https://oceanservice.noaa.gov/)