ขนาด
ปลานกแก้ว
ปลานกแก้วพบในประเทศไทย

ที่

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

ปลานกแก้วหัวค้อน

Bumpheaded parrotfish

Bolbometopon muricatus

2

ปลานกแก้วตาดาว

Carolines Parrotfish

Calotomus carolinus

3

ปลานกแก้วแก้มขีด

Pink-margined Parrotfish

Chlorurus capistratoides

4

ปลานกแก้วหัวมน

Daisy Parrotfish

Chlorurus sordidus

5

ปลานกแก้วหัวกระสุน

Bullethead Parrotfish

Chlorurus spilurus

6

ปลานกแก้วหัวทุย

Indian Ocean Steephead Parrotfish

Chlorurus strongylocephalus

7

ปลานกแก้วปีกเขียว

Troschel's Parrotfish

Chlorurus troschelii

8

ปลานกแก้วจมูกยาว

Candelamoa Parrotfish

Hipposcarus harid

9

ปลานกแก้วบั้งเหลือง

Yellowbarred Parrotfish

Scarus dimidiatus

10

ปลานกแก้วเกล็ดด่าง

Bridled Parrotfish

Scarus frenatus

11

ปลานกแก้วสีเพลิง

Blue-barred Parrotfish

Scarus ghobban

12

ปลานกแก้วหางเหลือง

Yellow-tail Parrotfish

Scarus hypselopterus

13

ปลานกแก้วครีบจุด

Spot-fin Parrotfish

Scarus maculipinna

14

ปลานกแก้วปากส้ม

Dusky Parrotfish

Scarus niger

15

ปลานกแก้วแก้มเขียว

Singapore Parrotfish

Scarus prasiognathos

16

ปลานกแก้วคางลาย

Quoy's Parrotfish

Scarus quoyi

17

ปลานกแก้วหน้าลาย

Rivulated Parrotfish

Scarus rivulatus

18

ปลานกแก้วหางยาว

Ember Parrotfish

Scarus rubroviolaceus

19

ปลานกแก้วน้ำตาลแดง

Eclipse Parrotfish

Scarus russelii

20

ปลานกแก้วบั้งทแยง

Five-saddle Parrotfish

Scarus scaber

21

ปลานกแก้วสามสี

Tricolour Parrotfish

Scarus tricolor

22

ปลานกแก้วจมูกเขียว

Greenlip Parrotfish

Scarus viridifucatus

23

ปลานกแก้วหางผ้าขี้ริ้ว

Ragged-tail parrotfish

Chlorurus rhakoura

24

ปลานกแก้วสองสี

Bicolor parrotfish

Cetoscarus bicolor

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564