ขนาด
ปลานกแก้ว
 • 1 ตุลาคม 2564
 • 695

มารู้จักปลานกแก้ว

อนุกรมวิธาน

          Kingdom:               Animalia        
          Phylum:                 Chordata       
          Class:                     Actinopterygii
          Order:                    Labriformes
          Family:                  Scaridae

          ปลานกแก้ว (ParrotFish) ขนาดโตเต็มที่มีประมาณ 30-70 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก โดยพบประมาณ 95 ชนิดทั่วโลก ส่วนในน่านน้ำไทยพบประมาณ 24 ชนิดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ปลานกแก้วเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมมีรูปร่างคล้ายจะงอยของนกแก้วอันเป็นที่มาของชื่อเรียก จะงอยปากยืดหดได้ เกล็ดมีขนาดใหญ่ เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหางกลมมนหรือตัดตรง เป็นปลาที่กินฟองน้ำ ปะการัง หรือสาหร่ายเป็นอาหาร มักพบรวมฝูงขณะหาอาหาร

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ