ขนาด
ปลานกแก้ว
 • 1 ตุลาคม 2564
 • 587

มารู้จักปลานกแก้ว

อนุกรมวิธาน

          Kingdom:               Animalia        
          Phylum:                 Chordata       
          Class:                     Actinopterygii
          Order:                    Labriformes
          Family:                  Scaridae

          ปลานกแก้ว (ParrotFish) ขนาดโตเต็มที่มีประมาณ 30-70 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก โดยพบประมาณ 95 ชนิดทั่วโลก ส่วนในน่านน้ำไทยพบประมาณ 24 ชนิดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ปลานกแก้วเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมมีรูปร่างคล้ายจะงอยของนกแก้วอันเป็นที่มาของชื่อเรียก จะงอยปากยืดหดได้ เกล็ดมีขนาดใหญ่ เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหางกลมมนหรือตัดตรง เป็นปลาที่กินฟองน้ำ ปะการัง หรือสาหร่ายเป็นอาหาร มักพบรวมฝูงขณะหาอาหาร

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล