ขนาด
ปลานกแก้ว
มารู้จักปลานกแก้ว

อนุกรมวิธาน

          Kingdom:               Animalia        
          Phylum:                 Chordata       
          Class:                     Actinopterygii
          Order:                    Labriformes
          Family:                  Scaridae

          ปลานกแก้ว (ParrotFish) ขนาดโตเต็มที่มีประมาณ 30-70 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก โดยพบประมาณ 95 ชนิดทั่วโลก ส่วนในน่านน้ำไทยพบประมาณ 24 ชนิดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ปลานกแก้วเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมมีรูปร่างคล้ายจะงอยของนกแก้วอันเป็นที่มาของชื่อเรียก จะงอยปากยืดหดได้ เกล็ดมีขนาดใหญ่ เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหางกลมมนหรือตัดตรง เป็นปลาที่กินฟองน้ำ ปะการัง หรือสาหร่ายเป็นอาหาร มักพบรวมฝูงขณะหาอาหาร

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564