ขนาด
ปูเสฉวนบก
มารู้จักปูเสฉวนบก

อนุกรมวิธาน

          Kingdom : Animalia
          Phylum : Arthropoda
          Subphylum : Crustacea
          Class : Malacostraca
          Order : Decapoda
          Family : Coenobitidae
          Genus : Coenobita Latreille, 182   

          ปูเสฉวนบก อยู่ในสกุล Coenobita (มาจากคำในภาษาละตินว่า COENOBIVM และคำในภาษากรีกโบราณว่า κοινόβιον แปลว่า "ชีวิตในประชาคม, อาราม") มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างปูและกุ้ง ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 5 นิ้ว มีขาทั้งหมด 10 ขาเช่นเดียวกับปูทะเล ส่วนท้ายลำตัวมีลักษณะอ่อนนุ่มทำให้ต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเพื่อป้องกันตัวและให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย ปูเสฉวนบกไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากระบบการหายใจถูกพัฒนาให้รับออกซิเจนโดยตรง ถ้าลงไปในน้ำจะจมน้ำตายได้ แต่จะต้องลงไปกินน้ำทะเลเพื่อรับแคลเซี่ยมและเกลือแร่ให้กับร่างกาย อีกทั้งยังต้องการน้ำจืดเพื่อการอยู่รอดอีกด้วย กินซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหารเหมือนปูเสฉวนทั่วไป และมักหากินในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าช่วงเวลากลางวัน โดยช่วงเวลากลางวันมักหลบอยู่ตามใต้กองใบไม้ที่มีความชุ่มชื้น

ในประเทศไทยพบอย่างน้อย 3 ชนิด (species)
Coenobita brevimanus : (ปูเสฉวนบกยักษ์)
Coenobita violascens : (ปูเสฉวนบกยักษ์)
Coenobita rugosus (ปูเสฉวนบก)

          จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ (Macrobenthos) ในแหล่งหญ้าทะเล จำนวน 14 สถานี ในปีงบประมาณ 2565 พบสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเลทั้งหมด 53 ชนิด (Species) เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ที่สำรวจพบในแหล่งหญ้าทะเลโดยรวมทั้งประเทศ พบว่าสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่กลุ่มเด่นที่พบ (ร้อยละ 90) หนึ่งในสัตว์ที่พบคือปูเสฉวน (Genus Diogenes)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567