ขนาด
ปูเสฉวนบก
มารู้จักปูเสฉวนบก

อนุกรมวิธาน

          Kingdom : Animalia
          Phylum : Arthropoda
          Subphylum : Crustacea
          Class : Malacostraca
          Order : Decapoda
          Family : Coenobitidae
          Genus : Coenobita Latreille, 182   

          ปูเสฉวนบก อยู่ในสกุล Coenobita (มาจากคำในภาษาละตินว่า COENOBIVM และคำในภาษากรีกโบราณว่า κοινόβιον แปลว่า "ชีวิตในประชาคม, อาราม") มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างปูและกุ้ง ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 5 นิ้ว มีขาทั้งหมด 10 ขาเช่นเดียวกับปูทะเล ส่วนท้ายลำตัวมีลักษณะอ่อนนุ่มทำให้ต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเพื่อป้องกันตัวและให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย ปูเสฉวนบกไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากระบบการหายใจถูกพัฒนาให้รับออกซิเจนโดยตรง ถ้าลงไปในน้ำจะจมน้ำตายได้ แต่จะต้องลงไปกินน้ำทะเลเพื่อรับแคลเซี่ยมและเกลือแร่ให้กับร่างกาย อีกทั้งยังต้องการน้ำจืดเพื่อการอยู่รอดอีกด้วย กินซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหารเหมือนปูเสฉวนทั่วไป และมักหากินในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าช่วงเวลากลางวัน โดยช่วงเวลากลางวันมักหลบอยู่ตามใต้กองใบไม้ที่มีความชุ่มชื้น

ในประเทศไทยพบอย่างน้อย 3 ชนิด (species)
Coenobita brevimanus : (ปูเสฉวนบกยักษ์)
Coenobita violascens : (ปูเสฉวนบกยักษ์)
Coenobita rugosus (ปูเสฉวนบก)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564