ขนาด
PMBC Special Publication
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • 605

Home

          Phuket Marine Biological Center Special Publication is the resutls of training and education in the filed of marine biology from national universities, other institutions, and foreign students that have benefited from the facilities of the the Phuket Marine Biological Center (PMBC), also co-operation between internation organization and PMBC in organizing workshops and training courses on selected groups of marine animals. An expert on proper specific filed will be invited to be the Editor.

          The present volume 'Marine Taxa' of the PMBC Special Publications (2014) is compiled to mark the 30 years which have elapsed since the inauguration day.

          Reference Collection Building -Donated by the Government of Denmark- in the Year of the Rattanokosin Bicentennial and Inaugurated in 1983 Marking 15 Years of Thai-Danish cooperation at the -Phuket Marine Biological Center.

          Copyright © Phuket Marine Biological Center Special Publication. Reproduction and use of text, images, and other media is authorized for non-profit, educational, and personal purposes only. Commercial use is prohibited without written permission from Phuket Marine Biological Center.

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa