ขนาด
PMBC Special Publication
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • 282

About PMBC

 PHUKET MARINE BIOLOGICAL CENTER
DEPARTMENT OF MARINE AND COASTAL RESOURCES,
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT,
THAILAND

          Phuket Marine Biological Center (PMBC) was established on October 16, 1968 as a result of co-operation between the governments of Thailand and Denmark. Its objectives are to carry out research with regard to marine science and to promote training and education of students and scientists.The PMBC is divided into 7 subdivisions with the following staff:

Director
Kongkiat Kittiwattanawong, Ph.D. (Agriculture)

Administration and Library
Amara Chanarat (Secretarial Diploma) 
Thitima Pinmanee, B.Ed. (Library Science)

Marine and Coastal Resource Assessment and Productivity
Vararin Vongpanich, M.Sc. (Marine Science)
Jiraporn Charoenwattanaporn, Ph.D. (Ocean and Earth Sciences) 
Phaothep Cherderdsukjai, B.Sc. (Fisheries)

Marine Ecology
Nalinee Thongtham, Ph.D. (Biology)
Lalita Putchim, M.Sc. (Marine Science)
Werachart Pengchumrus, M.Sc. (Technology and environmental Management)

Oceanography and Environment
Varintha Vasinamekhin, M.Sc. (Fisheries Science)

Reference Collection
Charatsee Aungtonya, Ph.D. (Biology)

Marine Endangered Species
Hirun Kanghae, M.Sc. (Aquatic Science)
Patcharaporn Kaewmong, D.V.M. (Veterinary science)

Phuket Aquarium
Ratree Suksuwan, M.Sc. (Marine Science)
Surapong Banchongmanee, B.Sc. (Fisheries)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • พะยูน
  พะยูน