ขนาด
PMBC Research Bulletin
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • 2,932

Home

          We are pleased to present PMBC Research Bulletin No. 80, which covers various aspects of marine flora and fauna biodiversity and ecology. One paper examines the distribution of phytoplankton along the coastline of Ranong Province in the Andaman Sea, shedding light on the ecological factors influencing these distribution patterns. Two papers are dedicated to the study of box jellyfish (Cubomedusae). The first introduces a new genus and species within the Carukiidae family, discovered in Thai waters. The second paper expands our understanding of box jellyfish distribution by documenting the presence of Morbakka virulenta in the Gulf of Thailand. Another paper investigates a noteworthy occurrence of the sea urchin Astropyga radiata on a Phuket Island shore. This study explores whether this phenomenon is attributed to feeding or reproduction. Three papers delve into the realm of fishes. One presents findings on a deep-water species, Dasyscopelus brachygnathos, a new record in the Andaman Sea. Another paper revises the classification of the fish family Nemipteridae, primarily based on the collections at the Reference Collection, Phuket Marine Biological Center. Lastly, the third paper continues to unveil insights from the Biodiversity of the Andaman Sea (BIOSHELF) project, with a focus on the Stomiiformes family.

 

          Copyright © Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. Reproduction and use of text, images, and other media is authorized for non-profit, educational, and personal purposes only. Commercial use is prohibited without written permission from Phuket Marine Biological Center.

Bibliographic information

ISSN: 0858-1088 (Print)
ISSN: 2697-6323 (Online)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ