ขนาด
ThaiToxicMarineLife
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • 432

ศูนย์รับแจ้งเหตุ

สำนักงานใหญ่

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่อยู่ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (เบอร์โทรศัพท์ : 021 411 382)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ที่อยู่ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (เบอร์โทรศัพท์ : 021 411 341)

สำนักงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 7 แห่ง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จ.ระยอง)
ที่อยู่ : 309 หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 (เบอร์โทรศัพท์ : 038 661 693-4) 

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (จ.ฉะเชิงเทรา)
ที่อยู่ : 58/5 หมู่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 (เบอร์โทรศัพท์ : 038 554 339)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (จ.สมุทรสาคร)
ที่อยู่ : 120/1 หมู่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 (เบอร์โทรศัพท์ : 034 497 074) 

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จ.ชุมพร)
ที่อยู่ : 9 หมู่ 7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 (เบอร์โทรศัพท์ : 077 510 213-4)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา)
ที่อยู่ : 158 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 (เบอร์โทรศัพท์ : 074 307 079)  

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (จ.ภูเก็ต)
ที่อยู่ : 51 หมู่ 8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (เบอร์โทรศัพท์ : 076 391 128) 

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (จ.ตรัง)
ที่อยู่ : 179 หมู่ 8 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 (เบอร์โทรศัพท์ : 075 270 324)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
ที่อยู่ : 111/26 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 (เบอร์โทรศัพท์ : 038 020 070)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 
ที่อยู่ : 301 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (เบอร์โทรศัพท์ : 038 467 372-3)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 
ที่อยู่ : 246/2 ถ.เจ้าสวาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 (เบอร์โทรศัพท์ : 032 470 459)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 
ที่อยู่ : 120/20 หมู่ที่ 7 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 (เบอร์โทรศัพท์ : 077 379 151)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 
ที่อยู่ : 54/1 หมู่ที่ 1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 (เบอร์โทรศัพท์ : 074 591 626)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 
ที่อยู่ : 715/5 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 (เบอร์โทรศัพท์ : 076 679 131)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 
ที่อยู่ : 16 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 เบอร์โทรศัพท์ 075 252 850

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 
ที่อยู่ : 125 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 (เบอร์โทรศัพท์ : 034 871 253)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
ที่อยู่ : 297/75-76 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 (เบอร์โทรศัพท์ : 073 710 767)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 
ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180  (เบอร์โทรศัพท์ : 075 637 589)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตั้ง 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 (เบอร์โทรศัพท์ : 038 391 671-3) 

 

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม