ขนาด
พะยูน : มาเรียม
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • 166
พะยูน : มาเรียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

คำขอบคุณ

- ขอบคุณผู้พบมาเรียมเป็นคนแรก นางสาวฐาปนี คูณอุดม
- ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุข
- ขอบคุณ ที่ทำให้เห็นว่าน้องเป็นที่รักและขวัญใจของคนในชุมชนเกาะลิบง และคนไทยทั้งประเทศ
- ขอบคุณที่น้องทำให้งานอนุรักษ์ทะเลไทย และพะยูน รวมถึงงานด้านต่างๆ เช่น ขยะทะเล หญ้าทะเลมีการให้ความสนใจมากขึ้น
- ขอบคุณทีม Thai Whale ที่ช่วยสนับสนุนและหาอาสาสมัครมาช่วยน้องมาเรียม
- ขอบคุณพลังชุมชน นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่ๆ พ่อแม่ที่เกาะลิบงที่ให้ความช่วยเหลือน้อง และพี่เลี้ยงน้องตลอด 111 วันที่ผ่านมา
- ขอบคุณพี่ๆเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
- ขอบคุณเจ้าหน้าที่สทช. เจ้าหน้าที่จากทีม ทช. ทุกๆศูนย์ น้องหมอจากศูนย์ต่างๆน้องหมออุทยาน พี่หมอเยาว์ น้องหมอปราง พี่ๆน้องหมอจากจุฬา และจาก ม.ราชมงคลศรีวิชัยที่มาช่วยที่มาช่วย
- ขอบคุณอาจารย์นันทริกา ชันซื่อ และทีมสัตวแพทย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ขอบคุณน้องหมอมิคและทีมเจ้าหน้าที่จากทหารเรือจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
- ขอบคุณเหล่าพี่ๆน้องๆอาสาสมัคร และผู้บริจาคทุกท่านที่ทุ่มเท รัก และเป็นห่วงน้อง
- ขอบคุณ ผอ.โรงพยาบาลตรัง พี่หมอหลิง พี่ๆที่ช่วยกันหายาและของมาช่วยน้อง
- ขอบคุณพี่หมอเยาว์จากศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ม.เชียงใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลือสอนน้องๆเกี่ยวกับการดูแลน้องมาเรียม
- ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจ และบริจาคสิ่งของเครื่องใช่ให้มาเรียม

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
​วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พะยูน
  พะยูน
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า