ขนาด
พะยูน : มาเรียม
ลาก่อนนะมาเรียม

          มาเรียมจากไปในวันที่ 17 สิงหาคม  2562 เวลา 0.09 น. ซึ่งมาเรียมมีอาการช็อค หลังสัญญาณชีพหาย ต้องนำขึ้นมาปั๊มหัวใจจนกะพริบตา แต่ครู่เดียวอาการมาเรียมก็ทรุดลงอีก แต่ทีมสัตวแพทย์พยายามปั้มหัวใจมาเรียมอีกครั้ง แต่ไม่สามารถยื้อลมหายใจไว้ได้ หลังจากนั้นทางทีมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำมาเรียมมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และทีมสัตวแพทย์ผ่าชันสูตรซากมาเรียม และสลดเมื่อพบเศษพลาสติก 8 ชิ้น อุดตันลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย เกิดการสะสมของแก๊สในทางเดินอาหาร มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต มีรอยช้ำจากการเกยตื้น ก่อให้เกิดความเจ็บปวดจนช็อค รมว.ทส.สั่งสตัฟฟ์ซากมาเรียมเพื่อการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ โดยได้รับความอนุเคราะเครื่องบินลำเลียงจากกองทัพเรือภาค 3 ในการขนย้ายซากมาเรียมไปสตัฟฟ์ที่  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และประกาศเร่งดำเนินการลดปริมาณขยะทะเล และทำแผนอนุรักษ์พะยูน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563