ขนาด
พะยูน : มาเรียม
กำลังใจจากทั่วสารทิศ

          มาเรียมเป็นขวัญใจของเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นในทุกช่องทาง และการไลฟ์สดของเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาเรียมช่วยพยุงสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม มาเรียมที่บริเวณอ่าวดุหยงมากมาย และทุกช่วงอายุของผู้มาเยี่ยมมาเรียม ทั้งๆ ที่การเดินทางมาอ่าวดุหยงค่อนข้างลำบาก และส่งสิ่งของ และเงินบริจาค และกำลังใจมาช่วยเหลือมาเรียม กำลังใจจากทุกช่องทางถาโถมเข้ามาหาพื้นที่เกาะเล็กๆแห่งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกๆคนมีแรงที่จะทำหน้าที่ในการดูแลน้องมาเรียมต่อไปในแต่ละวัน ด้วยความหวังว่ามาเรียมจะเติบโตขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติได้

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563