ขนาด
พะยูน : มาเรียม
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • 427
พะยูน : มาเรียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

กำลังใจจากทั่วสารทิศ

          มาเรียมเป็นขวัญใจของเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นในทุกช่องทาง และการไลฟ์สดของเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาเรียมช่วยพยุงสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม มาเรียมที่บริเวณอ่าวดุหยงมากมาย และทุกช่วงอายุของผู้มาเยี่ยมมาเรียม ทั้งๆ ที่การเดินทางมาอ่าวดุหยงค่อนข้างลำบาก และส่งสิ่งของ และเงินบริจาค และกำลังใจมาช่วยเหลือมาเรียม กำลังใจจากทุกช่องทางถาโถมเข้ามาหาพื้นที่เกาะเล็กๆแห่งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกๆคนมีแรงที่จะทำหน้าที่ในการดูแลน้องมาเรียมต่อไปในแต่ละวัน ด้วยความหวังว่ามาเรียมจะเติบโตขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติได้

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม