ขนาด
พะยูน : มาเรียม
คู่มือดูแลน้องมาเรียม

          เนื่องจากมีอาสาสมัครเข้ามาดูแลน้องมาเรียมเป็นจำนวนมาก ทางทีมเจ้าหน้าที่จึงต้องทำหนังสือคู่มือ โดยได้รับความช่วยเหลือจากพี่ต้อม(หนึ่งในอาสาสมัคร)และน้องๆสัตวแพทย์อาสาสมัคร ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานดูแลน้องมาเรียมขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับตารางการทำงานต่างๆของเจ้าหน้าที่และ วิธีการชงนม รวมไปถึงวิธีการผลิตจุกนมเทียมยังไงให้น้องมาเรียมพึงพอใจ โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่จะเริ่มตั้งแต่ 06.00 – 20.00 น. ขึ้นกับสภาพอากาศ และน้ำขึ้น น้ำลง โดยน้องมาเรียมจะกินนมในช่วงเช้า โดยเป็นนมผสมกับหญ้าทะเลปั่น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทีมเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ และทีมอาสาสมัครในการเก็บหญ้าทะเล และเมื่อถึงเวลาน้ำเริ่มลง ทีพี่เลี้ยงก็จะพามาเรียมออกไปกินหญ้าในแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาติ เพื่อให้น้องมาเรียมสามารถหาหญ้าทะเลกินเองได้ โดยระดับน้ำที่จะพาน้องมาเรียมออกไปนั้นจะอยู่ประมาณ 1.5 เมตร และออกไปฝึกกินหญ้าประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมการเลือกกินหญ้าทะเลของน้องมาเรียมไปด้วย โดยในช่วงแรกเราจะสังเกตว่าน้องมาเรียมมักจะเลือกกินแต่หญ้าใบมะกรูด ซึ่งมีลักษณะใบอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย ต่อมาน้องมาเรียมเริ่มกินหญ้าทะเลในกลุ่มชะเงามากขึ้น รวมถึงหญ้ากุยช่ายเข็ม ซึ่งมีลักษณะใบที่แข็งกว่า จนในช่วงหลังมาเรียมมีพัฒนาการในการขุดรากหญ้าทะเลขึ้นมากินเอง พร้อมกับลำต้นของหญ้าทะเล ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงพัฒนาการที่ดีของน้องมาเรียม

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563