ขนาด
พะยูน : มาเรียม
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • 379
พะยูน : มาเรียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ทีมอาสาสมัคร เพื่อหนูน้อยมาเรียม

          เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ต้องดูแลมาเรียมใช้เวลาค่อนข้างยาวทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประสานงานกับทีม Thai Whale ในการจัดหาอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลน้องมาเรียมโดยมีคุณสมบัติของอาสาสมัครดังนี้ คือ
- ต้องว่ายน้ำเก่งจริงๆ ดำน้ำไปเก็บหญ้าใต้ทะเลได้
- กายแข็งแรง พายเรือคายัคได้ อดทนต่อแดด ความไม่สบายกาย
- ดำน้ำ snorkel ได้
- เวลาทำงาน 6:00 - 18:00 น. ให้นมเป็นรอบๆ ความถี่แล้วแต่หมอประเมิน
- มีจิตใจอยากทำอยากช่วยจริงๆ
- พื้นมีเพรียงเยอะมาก หอย หินบาด เตรียมรองเท้าบู๊ทดำน้ำ เสื้อแขนยาวขายาวมิดชิด
- พื้นที่เลี้ยงพะยูนเป็นแหล่งธรรมชาติสมบูรณ์มีหญ้าทะเล และมีแมงกะพรุน กระเบน เครื่องแต่งตัวต้องมิดชิดค่ะ

หน้าที่รับผิดชอบ
- เตรียมนม ล้างขวดนม
- พายเรือคายัคเอาขวดนมไปให้หมอที่กลางทะเล
- พายเรือคายัคพามาเรียมลูกพะยูนออกกำลังกาย
- ดำน้ำเก็บหญ้าทะเล น้ำลงเดินเก็บได้ง่าย แต่ช่วงน้ำขึ้นต้องดำเก็บ (snorkel)
- ช่วยหมอตามที่หมอให้ช่วย

การเดินทาง ที่พัก
- ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง 40 บาท ลงท่าเรือบ้านพราวเกาะลิบง และต่อรถเหมือนวินมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง 40 บาท

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พะยูน
  พะยูน
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin