ขนาด
พะยูน : มาเรียม
การเกยตื้นของมาเรียม

          ในเย็นวันที่ 26 เมษายน 2562 ภายในห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากนางสาวฐาปนี คูณอุดม เครือข่ายในจังหวัดกระบี่ ว่ามีการพบลูกพะยูนพบลูกพะยูนพลัดหลงจากแม่  บริเวณท่าเรือโกเต็ก คลองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังจากได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โดยทีมเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ปฐมพงษ์  จงจิตต์ และนายสุเมนต์ ปานพุ่ม และได้ตัดสินใจพยายามปล่อยลูกพะยูนลงสู่ทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลคุ้งอ่าวทึง-ปอดะ ร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กรมประมง และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และเฝ้าติดตามลูกพะยูน ร่วมกับการสังเกตบริเวณโดยรอบเพื่อหาแม่พะยูน เจ้าหน้าที่ได้ผลัดเวรเฝ้าระวังอยู่กันทั้งหมดเป็นเวลา 2 คืน แต่ยังสังเกตเห็นว่าลูกพะยูนยังคงว่ายวนอยู่ในบริเวณที่ปล่อยไม่ยอมออกไปไหน จึงตัดสินใจหาที่พักพิงที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ และคาดหวังว่าจะมีแม่พะยูนใจดีรับลูกพะยูนตัวนี้ไปเลี้ยง

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563