ขนาด
ขยะทะเล
ขยะทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

หน่วยงานกรม ทช. ในพื้นที่

สำนักงานใหญ่

1.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์0 2141 1333 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcrdi

2. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1341 https://dmcrth.dmcr.go.th/omcrc

สำนักงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก (จ.ระยอง) ที่ตั้ง 309 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 เบอร์โทรศัพท์ 038 661 693-4 https://dmcrth.dmcr.go.th/emcr

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร) ที่ตั้ง 120/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034-497073-4 https://dmcrth.dmcr.go.th/umcr

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จ.ชุมพร) ที่ตั้ง 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 เบอร์โทรศัพท์ 077 505 142-3 https://dmcrth.dmcr.go.th/cmcr

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา) ที่ตั้ง 158 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 เบอร์โทรศัพท์ 074 312 557  https://dmcrth.dmcr.go.th/lmcr

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (จ.ภูเก็ต) ที่ตั้ง 51 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เบอร์โทรศัพท์ 076 391128 https://dmcrth.dmcr.go.th/pmbc

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ที่ตั้ง 111/26 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 เบอร์โทรศัพท์ 038 020 070 http://www.dmcr.go.th/mcrccenter1

2. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ที่ตั้ง 301 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038 467 372-3 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra2

3. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร) ที่ตั้ง 95 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 เบอร์โทรศัพท์ 077 510 988-9 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra3

4. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) ที่ตั้ง 246/2 ถ.เจ้าสวาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 เบอร์โทรศัพท์ 032 470 459 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra4

5. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ที่ตั้ง 120/20 หมู่ที่ 7 ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 เบอร์โทรศัพท์ 077 379 151 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra5

6. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา) ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 เบอร์โทรศัพท์ 074 591 626 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra6

7. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี) ที่ตั้ง 297/75-761 ถ.หนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 90100 เบอร์โทรศัพท์ 073 710 767 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra7

8. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (พังงา) ที่ตั้ง 78/52 ถ.เทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 เบอร์โทรศัพท์ 076 679 131 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra7

9. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) ที่ตั้ง 51/127 หมู่ที่ 8 ถ.ศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เบอร์โทรศัพท์ 076 393 566 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra7

10. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง) ที่ตั้ง 16 ถ.ป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 เบอร์โทรศัพท์ 075 252 850 https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra7