ขนาด
ขยะทะเล
วันเก็บขยะชายหาดสากล ปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล
          กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากลชายฝั่ง International Coastal Cleanup Day วันที่ 17 กันยายน 2565 โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ใน 21 จังหวัดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง สตูล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร นราธิวาส ปัตตานี กระบี่

เก็บขยะจากระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น
          180,640 ชิ้น / 11475.87 กิโลกรัม (11.48 ตัน)

ขยะที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
          1. ถุงก๊อปแก๊ป ร้อยละ 34.41
          2. ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) คิดเป็นร้อยละ 19.65
          3. ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่, มันฝรั่งอบกรอบ อื่น ๆ) คิดเป็นร้อยละ 14.68
          4. ถุงพลาสติกอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.67
          5. ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) คิดเป็นร้อยละ 9.27

หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน
น้ำหนัก (กก.) จำนวนชิ้น
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 2,933 30,569
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 2,652 1,656
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 805.77 27,952
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 404.5 2,543
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 714 23,560
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  (พังงา) 439 9,604
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  (ตรัง) 673.5 8,674
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 1769 3316
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 557.5 58,240
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 527.6 14,526
รวม 11,475.87 180,640

ตารางน้ำหนักและจำนวนชิ้นของขยะทะเล