ขนาด
เต่ามะเฟือง
 • 21 มกราคม 2563
 • 1,084
เต่ามะเฟือง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

เต่ามะเฟืองปี 2562 - 2563

- การจัดและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 1
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 1
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 2
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 2
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 3 (ไข่เต่าโดนขโมย)
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 4
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 4​
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 5
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 5
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 6
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 6
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 7
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 7

- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 8
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 8
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 9

- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 9 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 10
- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 10
- เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 11

- การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 11 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)

- Infographic 2563 (Leatherback turtle)
- มาตรการดูแลหลุมวางไข่เต่า
- แนวทางการจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล
- การดำเนินงานของกรม ทช.

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้