ขนาด
เต่ามะเฟือง
เต่ามะเฟือง สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ของขวัญจากทะเล กวีซีไรท์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเกียรติจากท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ แต่งกลอน "เต่ามะเฟือง" ของขวัญจากทะเล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อมอบให้กับกรม ทช. ใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ