ขนาด
นกในเขตชายฝั่งทะเล
 • 3 สิงหาคม 2561
 • 2,178

บทนำ

          ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เป็นระยะทางยาว 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 17 จังหวัด ครอบคลุม เกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวม 936 เกาะ ที่มีความหลากหลายทาง ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรองรับความหลากหลายของ ชนิดพันธุ์และจำนวนประชากรของนกประจำถิ่นและนกอพยพหลายแสนตัว ที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี นกที่อาศัยและหากินอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นกประจำถิ่น (Resident) และนกอพยพ (Visitor) นกประจำถิ่น หมายถึง นกที่อาศัยและสร้างรังวางไข่อยู่ในประเทศไทย สามารถพบเห็นได้ตลอดปี นกอพยพ หมายถึง นกที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายน โดยจะมีประชากรนกหนาแน่นมากในราวเดือนธันวาคม-มกราคม และประชากรนกจะเริ่มลดลงในปลายเดือนมีนาคมจนสิ้นฤดูอพยพในเดือน พฤษภาคม ซึ่งอาจมีนกอพยพบางกลุ่มหากินอยู่ในประเทศไทยตลอดทั้งปีการอพยพย้ายถิ่นของนกนับแสนตัว ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในระบบนิเวศ ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย อาจมีโอกาสพบเห็นชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ สามารถ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเส้นทางการอพยพย้ายถิ่นของนกแต่ละชนิด อีกทั้งยังบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารจัดการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งอาศัย และพื้นที่สร้างรังวางไข่ของนกให้คงอยู่ตลอดไป
 
 
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด