ขนาด
นกในเขตชายฝั่งทะเล
 • 3 สิงหาคม 2561
 • 715

รายละเอียดการใช้หนังสือ

          การสะกดชื่อสามัญภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการจัดเรียงลำดับทาง อนุกรมวิธานในหนังสือเล่มนี้ ได้ยึดตามคู่มือดูนก หมอบุญส่ง เลขะกุล “นกเมืองไทย” แต่ได้มีการจัดกลุ่มตามถิ่นอาศัยทีี่พบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ชื่อ
นกชายเลนปากช้อน = ชื่อไทย / Thai Name
Spoon-billed Sanpiper = ชื่ออังกฤษ / English Name
Calidris pygmeus = ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific Name
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • งูทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง