ขนาด
ปะการังฟอกขาว
ศูนย์รับแจ้งเหตุ

หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่รับแจ้งข่าวสารหรือเป็นหน่วยช่วยเหลือ เก็บรวบรวมข้อมูล และตัวอย่างของพะยูน ประกอบด้วย

สำนักงานใหญ่

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1333

2. กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1341

สำนักงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 7 แห่ง

1. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก (จ.ระยอง) ที่ตั้ง 309 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 เบอร์โทรศัพท์ 038 661 693-4 

2. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (จ.ฉะเชิงเทรา) ที่ตั้ง 58/5 หมู่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 เบอร์โทรศัพท์ 038 554 339

3. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (จ.สมุทรสาคร) ที่ตั้ง 120/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034-497074 

4. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จ.ชุมพร) ที่ตั้ง 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 เบอร์โทรศัพท์ 077 510 213-4 

5. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา) ที่ตั้ง 158 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 เบอร์โทรศัพท์ 074 307 079  

6. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (จ.ภูเก็ต) ที่ตั้ง 51 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เบอร์โทรศัพท์ 076 391 128 

7. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (จ.ตรัง) ที่ตั้ง 179 หมู่ 8 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 เบอร์โทรศัพท์ 08 1598 0111 

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 (รวม 10 แห่ง)

1. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ที่ตั้ง 111/26 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 เบอร์โทรศัพท์ 038 020 070

2. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ที่ตั้ง 301 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เบอร์โทรศัพท์ 038 467 372-3

3. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ที่ตั้ง 246/2 ถ.เจ้าสวาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 เบอร์โทรศัพท์ 032 470 459

4. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ที่ตั้ง 120/20 หมู่ที่ 7 ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 เบอร์โทรศัพท์ 077 379 151

5. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 เบอร์โทรศัพท์ 074 591 626

6. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ที่ตั้ง 715/5 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 เบอร์โทรศัพท์ 076 679 131

7. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ที่ตั้ง 16 ถ.ป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 เบอร์โทรศัพท์ 075 252 850

8. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ที่ตั้ง 125 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034 871 253

9. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) ที่ตั้ง 297/75-76 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 เบอร์โทรศัพท์ 073 710 767

10. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180 เบอร์โทรศัพท์ 075 637 589

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตั้ง 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 เบอร์โทรศัพท์ 038 391 671-3 http://www.bims.buu.ac.th/