ขนาด
ปะการังฟอกขาว
 • 22 พฤษภาคม 2562
 • 262

แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์

          เราได้รับการแจ้งข่าวว่าปะการังเริ่มฟอกขาวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปี 2562 อุณหภูมิน้ำทะเลในฝั่งอันดามันและอ่าวไทยหลายแห่งสูงถึง 31.0 องศาเซลเซียส (หมายเหตุ ถ้าอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นเกิน 30.4 องศาสเซลเซียส ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 อาทิตย์ ก็สามารถส่งผลต่อการฟอกข่วของปะการังได้) ปะการังหลายแห่งฟอกขาวแบบจางๆ ประมาณ 5-40% สมาชิกกรีนฟินส์และเครือข่ายอาสาสมัครสามารถรายงานข้อมูลการเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวปะการัง ว่าพบการฟอกขาวหรือไม่ และรายงานข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลในแนวปะการังเมื่อคุณดำน้ำ เราใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อรับมือและจัดการต่อไป ระบบแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล