ขนาด
วาฬบรูด้า
พฤติกรรม

          จากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของวาฬบรูด้า พบว่ามีลักษณะเฉพาะในหลายๆ ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- การหายใจ
- การดำน้ำ
- ความเร็วการว่ายน้ำ
- การกระโดด
- เสียง
- การมองเห็นสี
- การนอน
- การผสมพันธุ์
- การออกลูกและการเลี้ยงดู
- การกินอาหาร

ที่มา : หนังสือวาฬบรูด้าในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สวพ., 2555

แม่-ลูก ปลาวาฬบรูด้า

แม่-ลูก วาฬบรูด้า

Photo by : Phaothep Cherdsukjai