ขนาด
วาฬบรูด้า
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 4,914

พฤติกรรม

          จากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของวาฬบรูด้า พบว่ามีลักษณะเฉพาะในหลายๆ ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- การหายใจ
- การดำน้ำ
- ความเร็วการว่ายน้ำ
- การกระโดด
- เสียง
- การมองเห็นสี
- การนอน
- การผสมพันธุ์
- การออกลูกและการเลี้ยงดู
- การกินอาหาร

ที่มา : หนังสือวาฬบรูด้าในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สวพ., 2555

แม่-ลูก ปลาวาฬบรูด้า

แม่-ลูก วาฬบรูด้า

Photo by : Phaothep Cherdsukjai

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม