ขนาด
วาฬบรูด้า
อาหารของวาฬบรูด้า

          บริเวณที่พบวาฬบรูด้า จะพบฝูงปลาขนาดเล็กจำนวนมาก เช่น ปลากะตักแก้ว ปลากะตักควาย และปลาไส้ตัน เป็นต้น ฝูงปลาเหล่านี้จะกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำ และกระโดดข้างเรือสำรวจเสมอ ๆ นอกจากนี้ยังพบฝูงนกนางนวลบินตามกินปลาใกล้ ๆ ตัววาฬและท้ายเรืออีกด้วย

อาหารของวาฬ
          ชาวประมงที่พบวาฬบรูด้าหากินในบริเวณอ่าวไทยตอนบน กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่คลื่นสงบและมีฝูงปลาเหยื่อ จะมีโอกาสพบวาฬได้มากในช่วงเวลาหัวน้ำขึ้น (น้ำกำลังขึ้น) เพราะฝูงปลาขนาดเล็กจะรวมฝูงและลอยขึ้นหน้าน้ำ ซึ่งวาฬสามารถว่ายน้ำต้อนกินได้ง่าย แต่ถ้ามีคลื่นลมแรง ปลาขนาดเล็กเหล่านี้จะไม่รวมฝูงกัน

          วาฬบรูด้าจะกินปลาที่รวมกันเป็นฝูงแต่ว่ายน้ำไม่เร็วนัก เช่น ปลากะตัก ปลาอกกะแล้ ปลาอีโกย (ปลาหลังเขียวชนิดหนึ่ง) ปลาทูขนาดเล็ก เป็นต้น

          ปลาที่รวมฝูงชนิดอื่นในบริเวณอ่าวไทยตอนบน เช่น ปลาหลังเขียว ปลาสีกุน และปลาข้างเหลือง ส่วนใหญ่จะรวมตัวใกล้ปีกโป๊ะ ซึ่งวาฬไม่เข้าไปกินในบริเวณนั้น ส่วนปลาหัวตะกั่วจะรวมฝูงกันในช่วงเวลากลางคืน

          นอกจากนี้ยังพบวาฬกินกุ้งเคยที่มีขนาดใหญ่ในสกุล Acetes spp. เคยชนิดนี้เรียกว่า เคยโกร่ง เคยหยาบ หรือเคยใหญ่ มีขนาดความยาว 7.0-32.9 มม. ชาวประมงเคยพบวาฬเสยกินเคยโกร่งใกล้ ๆ เรือรุนเคย

ขนาดและความเร็วในการว่ายน้ำของปลา
          ปลาทูจะรวมฝูงกันกลางทะเลหรือห่างชายฝั่งออกไป วาฬจะกินปลาทูขนาดเล็ก เพราะปลาทูขนาดเล็กจะว่ายน้ำช้า ส่วนปลาทูที่มีขนาดใหญ่จะว่ายน้ำเร็วทำให้วาฬบรูด้าว่ายน้ำไล่กินปลาไม่ทัน

          ปลาอีโกย (ปลาหลังเขียวชนิดหนึ่ง) วาฬบรูด้าจะกินเฉพาะขนาดเล็กเช่นกัน (ขนาดความยาวประมาณ 10-12 ซม.) เมื่อปลาขนาดใหญ่ขึ้น (ขนาดความยาวมากกว่า 13-14 ซม.) วาฬจะว่ายน้ำไล่กินปลาไม่ทัน

          ปลากุเรา เป็นปลารวมฝูงเช่นกัน แต่ว่ายน้ำเร็ว วาฬบรูด้าไม่สามารถว่ายน้ำไล่กินได้ทัน

ฝูงปลากะตักควาย อาหารของวาฬบรูด้า

ฝูงปลากะตักควาย อาหารของวาฬบรูด้า

ปลากะตักควาย, ไส้ตันควาย, กังฮื้อ (Stolepphorus indicus)

ปลากะตักควาย, ไส้ตันควาย, กังฮื้อ (Stolepphorus indicus)

ปลากะตักแก้ว, กะตักขาว, แป๊ะกัง (Escualosa thoracata)

ปลากะตักแก้ว, กะตักขาว, แป๊ะกัง (Escualosa thoracata)

ปลาอกกะแล้, กุแล, หลังเขียว (Sardinella sp.)

ปลาอกกะแล้, กุแล, หลังเขียว (Sardinella sp.)

ปลาหลังเขียว (ตัวอย่างจากอวนลอย)

ปลาหลังเขียว (ตัวอย่างจากอวนลอย)

เคยขนาดใหญ่ หรือเคยโกร่ง

เคยขนาดใหญ่ หรือเคยโกร่ง

ปลากะตักในปากวาฬ

ปลากะตักในปากวาฬ