ขนาด
วาฬบรูด้า
 • 3 ธันวาคม 2556
 • 1,397

โครงกระดูก

          วาฬบรูด้ามีกระดูกส่วนหัวกะโหลกที่ใหญ่ หัวกะโหลกตัวเต็มวัยมีน้ำหนักประมาณ 200 กก. โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

          1. ส่วนหัวประกอบด้วย หัวกะโหลก (Cranium) และขากรรไกรล่าง (Mandibles หรือ Lower jaws) ตัวเต็มวัยส่วนหัวกะโหลกและขากรรไกรล่างนั้นมีความยาวประมาณ 2 ม. เศษ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกส่วนของขากรรไกรล่างว่างา เพราะมีลักษณะโค้งงอคล้ายงาช้าง

          2. กระดูกสันหลัง (Vertebrae) ของ B. edeni, B. brydei และ B. omurai มีทั้งหมด 51-53 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย กระดูกส่วนคอ (Cervical vertebrae) กระดูกส่วนลำตัว (Thoracic) กระดูกส่วนเอว (Lumbar) และกระดูกส่วนหาง (Caudal)

          3. กระดูกซี่โครง จำนวน 13 คู่ กระดูกซี่โครงคู่แรกของวาฬบรูด้ามี 2 หัว (Double head rib หรือ bifurcate rib) ส่วนกระดูกซี่โครงคู่แรกของวาฬโอมูร่ามีเพียงหัวเดียว (Single head rib)

          4. กระดูกหัวไหล่ (Scapulas) มี 2 ชิ้น ด้านซ้ายและขวา

          5. กระดูกครีบ (Flippers) ส่วนประกอบเหมือนแขนและมือของมนุษย์ ประกอบด้วยกระดูกแขนท่อนบน 1 ชิ้น (Humerus) กระดูกแขนท่อนล่าง 2 ชิ้น (Radius และ Ulna) กระดูกฝ่ามือ และกระดูกนิ้วจำนวน 4 นิ้ว (หากเป็นกลุ่มโลมาและวาฬมีฟัน ส่วนใหญ่จะมีนิ้ว 5 นิ้ว)

          6. กระดูกส่วนอื่นๆ ได้แก่ กระดูกหน้าอก (Sternum) กระดูกเชิงกราน (Pelvic bone) เป็นต้น

โครงกระดูกปลาวาฬบรูด้าจัดแสดง ณ วัดหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

โครงกระดูก วาฬบรูด้าจัดแสดง ณ วัดหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 

ณ วัดกระซ้าขาว จ.สมุทรสาคร

ณ วัดกระซ้าขาว จ.สมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

ลักษณะทั่วไปของโครงกระดูกปลาวาฬชนิดไม่มีฟัน (Baleen whale)

ลักษณะทั่วไปของโครงกระดูก วาฬชนิดไม่มีฟัน (Baleen whale) Ref.Jefferson et al., 1993

ลักษณะครีบด้านซ้าย (Left flipper)

ลักษณะครีบด้านซ้าย (Left flipper) ประกอบด้วยกระดูกแขนท่อนบน 1 ชิ้นกระดูกแขนท่อนล่าง 2 ชิ้น กระดูกฝ่ามือและกระดูกนิ้ว 4 นิ้ว

ซี่โครงซี่แรกของปลาวาฬบรูด้าจะมี 2 หัว

ซี่โครงซี่แรกของ วาฬบรูด้าจะมี 2 หัว

หัวกะโหลกของลูกปลาวาฬบรูด้า ความยาว 4.18 เมตร

หัวกะโหลกของลูก วาฬบรูด้า ความยาว 4.18 เมตร

กระดูกขากรรไกรล่าง และกระดูกซี่โครงของปลาวาฬบรูด้า

กระดูกขากรรไกรล่าง และกระดูกซี่โครงของวาฬบรูด้า

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • พะยูน
  พะยูน
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล