ขนาด
วาฬบรูด้า
การจำแนกเพศ

          วาฬบรูด้า (B. edeni) เพศเมียใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย มีความยาวมากกว่าเพศผู้ประมาณ 1 ม. โลมาและวาฬจะมีร่องนม (Mammary slits) 2 ร่องอยู่ใกล้ๆ ช่องเพศ (Genital opening) มีหัวนมเล็ก ๆ อยู่ภายในร่องนม รอบ ๆ ร่องนมจะเป็นต่อมน้ำนม (Mammary gland) ช่องเพศของเพศเมียจะอยู่ใกล้กับรูก้น (Anus) มากกว่าในเพศผู้ ส่วนอวัยวะเพศผู้ (Penis) ปกติอยู่ในช่องท้อง

          เทคนิคการจำแนกเพศ ในโลมาบางชนิดก็ยากที่จะระบุเพศจากตำแหน่งของช่องเพศ จะให้แน่ใจว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียได้โดยการใช้นิ้วสอดเข้าไปภายในช่องเพศ หากพบปลาย Penis แสดงว่าเป็นเพศผู้

          เราอาจเข้าใจว่าโลมาและวาฬเพศผู้ไม่มีร่องนม แต่ในความเป็นจริงแล้วในเพศผู้ก็มีร่องนม ในบางชนิดร่องนมอาจมีการลดรูป หรือไปรวมกันอยู่ตรงแนวกลางระหว่างช่องเพศและร่องก้น แต่อย่างไรก็ตามโลมาหรือวาฬบางชนิดเพศผู้ไม่มีร่องนม

          จากการศึกษาจำแนกเพศวาฬบรูด้า พบว่ามีร่องนมในทั้งสองเพศ แต่ตำแหน่งของร่องนมอยู่ต่างกัน โดยเพศเมียมีร่องนม 2 ร่องอยู่ด้านขวาและซ้ายของช่องเพศ ส่วนเพศผู้ร่องนมจะอยู่ด้านหลังของช่องเพศ ระหว่างช่องเพศและรูก้น

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของวาฬบรูด้า

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของวาฬบรูด้า

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของวาฬบรูด้า