ขนาด
วาฬบรูด้า
ลักษณะภายนอก

           ลักษณะภายนอกของ วาฬบรูด้า มีลำตัวเรียว ผิวหนังเรียบ ครีบหลัง (Dorsal fin) มีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางส่วนหาง มีซี่กรอง (Baleen plates) สำหรับกรองอาหารอยู่บนขากรรไกรบน  ใต้คางมีร่อง (Throat grooves หรือ Ventral Pleats) ร่องใต้คางนี้จะขยายออกในขณะที่กำลังกินอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับเหยื่อ ร่องใต้คางนี้จะยาวพาดไปจนถึงสะดือ (Navel) สะดือตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของความยาวลำตัว ครีบด้านข้างเรียกว่า Flipper ครีบหลัง แพนหางใหญ่ (Fluke) ส่วนตา (Eye) และหู (Ear) มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัว หูอยู่หลังลูกตา หูเป็นช่องเล็ก ๆ ซึ่งบางครั้งสังเกตเห็นได้ยาก มีช่องหายใจ 2 ช่อง (Double blow holes) และมีสันที่หัว 3 สัน ส่วนหัวเรียกว่า Rostrum ขากรรไกรล่าง (Lower jaws) มีลักษณะโค้งและยาว

ลักษณะภายนอกของ วาฬชนิดไม่มีฟัน (Baleen whale)

ลักษณะภายนอกของ วาฬชนิดไม่มีฟัน (Baleen whale)

 วาฬบรูด้า มีสันจำนวน 3 สันที่หัว และช่องหายใจ 2 ช่อง

วาฬบรูด้า มีสันจำนวน 3 สันที่หัว และช่องหายใจ 2 ช่อง