ขนาด
วาฬบรูด้า
สถานภาพประชากรวาฬบรูด้าในไทย

 

กลุ่มวาฬบรูด้า (แม่-ลูก)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565