ขนาด
วาฬบรูด้า

สถานภาพประชากรวาฬบรูด้าในไทย

 

กลุ่มวาฬบรูด้า (แม่-ลูก)


ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 30 กันยายน 2565