ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
 • 16 มิถุนายน 2566
 • 319
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แมงกะพรุนกล่อง (อันดามันตอนล่าง)

          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งเตือนว่าเนื่องจากช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่พบแมงกะพรุนพิษกลุ่มนี้บริเวณแนวชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล จำนวนมากเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชน และประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัส สำหรับที่พบเป็นแมงกะพรุนกลุ่ม Cubozoa ชนิด Chiropsoides buitendjiki จำนวน 23 ตัว และหาดคลองดาว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 พบชนิด Chiropsoides buitendijiki จำนวน 82 ตัว และบริเวณหาดปากบารา จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยพบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa ชนิด Chrysaora chinensis จำนวน 34 ตัว และชนิด Lychnorhiza sp. จำนวน 462 ตัว แมงกะพรุนกลุ่ม Cubozoa ชนิด Chiropsoides buitendjki จำนวน 143 ตัว ชนิด Morbakka sp. จำนวน 41 ตัว แมงกะพรุน กลุ่ม Cubozoa จัดเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรง

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง