ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
  • 1 พฤศจิกายน 2565
  • 115
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ฤดูกาลและการแพร่กระจาย

          ฤดูกาล และพื้นที่การแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษ ในน่านน้ำไทย จากข้อมูลการสำรวจปี 2553-2565